Více o uhlíkové stopě

VÝROBA Z MATERIÁLŮ A POLOTOVARŮ, DODÁVANÝCH Z VÍCE NEŽ 95% ZE ZELENÝCH PROVOZŮ NA ÚZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

Dopad lidské činnosti na životní prostředí je jedno z nejvíce skloňovaných témat současnosti, a prolíná se doslova všemi oblastmi našich životů. S tím je neodmyslitelně spjatá uhlíková stopa, kterou zkoumají a monitorují nejen ekologičtí aktivisté, ale také odborníci napříč všemi obory.

Ačkoliv nejsme žádnými krajně radikálními příznivci Green dealu, vždy jsme si uvědomovali naléhavost ochrany přírody a planety, kterou máme jen jednu, a zamýšleli se nad možnými negativními dopady našeho podnikání na prostředí, ve kterém žijeme. Proto jsme už v roce 2011 definovali několik jednoduchých zásad, kterými se striktně řídí výrobní proces a veškeré aktivity naší společnosti. Proto kromě běžných a dnes již samozřejmých věcí od třídění a likvidace odpadu, energetický úspor až po šetření vodou a papírem, se důrazně zaměřujeme na nejdůležitějsí část, kterou je:

Výroba z materiálů a polotovarů, dodávaných z více než 95% ze zelených provozů na území evropské unie.

 

VŠECHNO NĚCO STOJÍ

Přestože výše popsaná filosofie má řadu pozitiv, kterými jsou:

 • ochrana klimatu
 • obecná udržitelnost
 • snížení uhlíkové stopy z výroby a dopravy surovin a materiálů
 • podpora zaměstnanosti a soběstačnosti v evropském regionu

má také své negativní dopady na hospodářské výsledky naší společnosti:

 • zejména VYSOKÁ CENA materiálu,

která je způsobena cenou práce včetně odvodů na kvalitní zdravotní péči a sociální politiku, cenou emistních povolenek, energií, nebo vysokými náklady na ekologizaci výrobních provozů našich dodavatelů.

 

NEJSME JEN KŠEFTAŘI BEZ SVĚDOMÍ

O kolik jednodušší by bylo, přivézt levný materiál nebo hotový výrobek z Východu, levně, bez starostí, a prodat jej s marží v řádech stovek procent, tak, jako řada našich konkurentů.

My však jdeme svou cestou. Naše výrobky nejsou vždy ty nejlevnější, přesto naše obchodní marže patří mezi nejnižší. Odměnou nám však je čisté svědomí, a našim zákazníkům prvotřídní kvalita a servis.

PTÁTE SE JEŠTĚ PROČ?  STRUČNĚ, ABYCHOM SI O EKOLOGII NELHALI DO KAPSY TÍM, ŽE NÁŠ POMYSLNÝ „KOMÍN“, I S BÍDOU A VYKOŘISŤOVÁNÍM DĚLNÍKŮ, PŘESUNEME O PÁR TISÍCŮ KILOMETRŮ DÁL Z DOHLEDU, A TÍM JE VŠE VYŘEŠENO.

Ne!  Chceme se chovat zodpovědně, a proto:

 • OCEL A VÝROBKY Z NÍ nakupujeme od producentů ze Slovenska, Polska a Německa
 • HLINÍKOVÉ POLOTOVARY pochází od dodavatelů na Slovensku a v Řecku
 • PLASTOVÉ KOMPOZITY nám dodávají výrobci z Německa, Belgie a Španělska
 • SKLÁŘSKÉ PRODUKTY vozíme ze zlínské továrny francouszko-japonského výrobce
 • DŘEVĚNÉ PROFILY zpracovávají místní dřevozávody, řezivo pochází z ČR
 • PLASTOVÁ PRKNA jsou produktem české firmy se zaměřením na recyklaci plastů
 • MATERIÁLY PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY dostáváme od výrobců z Rakouska a Švýcarska
 • SPOJOVACÍ MATERIÁL užíváme z Česka, Slovenska a Německa
 • PRYŽE A TĚSNĚNÍ z České rupubliky a Slovenska

Materiály, které tvoří méně než 5% výkonové spotřeby, a není je možné nahradit žádným ekvivalentem regionálního výrobce (nikdo je v Evropě nevyrábí)  jsou:

 • CYLINDRICKÉ ZÁMKY pro vývěsní vitríny
 • LED PÁSKY A NAPĚŤOVÉ ZDROJE pro osvětlení

 

V současnosti tyto položky tvoří okolo 1% všech výrobních vstupů.

Pokud Vás tento článek čímkoliv zaujal, ať už kladně, nebo jinak, budeme rádi, když se s námi o svůj pohled podělíte.

Zatím nám držte pěsti a my budeme makat, abychom si získali a udrželi Vaši přízeň.

 

Roman Krupil
jednatel společnosti